Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεση σας στη χρήση των cookies.

Όροι Χρήσης ΣυναλλαγώνΤο koukourakisms.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων & υπηρεσιών, 
μέσω του Διαδικτύου,που δημιούργησε η Ατομική Εταιρεία-Φυσικό Κατάστημα
με την Επωνυμία “ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, 
έδρα:Κάρυστος Ευβοίας, Διεύθυνση:Κριεζώτου & Δυτική Περιμετρική, Τ.Κ:34001, 
με ΑΦΜ:045779555,ΔΟΥ:Κύμης,
& Α.Μ.Γ.Γ.Κ(αριθμός μητρώου γενικής γραμματείας καταναλωτή):45612122000

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koukourakisms.gr


Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος,

θεωρείται ότι συναινεί & αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται,χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους,
τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος & από κάθε συναλλαγή με αυτό.Όροι χρήσηςΤο κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους, 
& τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα,οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο,
αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,
μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


Το κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια,την αλήθεια & την πληρότητα των πληροφοριών,
που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας,
όσο & των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών.


Το κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης,δεν ευθύνεται & δεν δεσμεύεται για λάθη ,
που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.Περιορισμός ευθύνηςΤο κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση

ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης,για οποιαδήποτε αιτία.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores 
ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων,
αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες,ονόματα,φωτογραφίες, απεικονίσεις),τα προϊόντα
& τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.


Σε καμία περίπτωση,δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία(θετική,ειδική ή αποθετική,
η οποία ενδεικτικά & όχι περιοριστικά,διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων,διαφυγόντα κέρδη,
χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος
ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου 
ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών
που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα
ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος,συμπεριλαμβανομένων & των διακριτικών τίτλων, σημάτων,εικόνων,γραφικών,φωτογραφιών,σχεδίων,κειμένων κ.λ.π.
αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος

& προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,του ευρωπαϊκού δικαίου &  των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή,μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας
με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η αναπαραγωγή,επανέκδοση,φόρτωση,ανακοίνωση,διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου
με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης
με το κατάστημα Koukourakis Megastores ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores

ή τρίτα μέρη & τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του καταστήματος

ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας & η αγορά προϊόντων από ανηλίκους.

Η εταιρεία μας έχει δικαίωμα αλλαγής τιμών  χωρίς κάποια ειδοποίηση.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση

ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.Ευθύνη Χρήστη


Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores για: 


1.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο κατάστημα
ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.


2.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 


3.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις
(όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες
που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).


4.αποστολή,δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,εμπορικό μυστικό,πνευματικά δικαιώματα
ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.


5.αποστολή,δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού
ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες,αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή,
την πρόκληση βλάβης,την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.


6.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.


7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.


8.συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα του καταστήματος. 

Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες(εξωτερικά links) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του eshop.

αφορούν τα websites των επίσημων Κατασκευαστών, βίντεo youtube ,εθνικής τράπεζας.

Το κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας 

ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών

ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες,δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου

ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. 

Το κατάστημα σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση

& η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση μας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο


Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς & η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Site

θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος.Δήλωση Απορρήτου


Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97,

αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους,

την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών & την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.


Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. 


Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση & επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

από το koukourakisms.gr

για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών

& την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων . 


Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει 

& να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.

Επιστροφές Προϊόντων

Αν αγοράσατε προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος
(τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία,ή από πωλητή κατ΄οίκον),
έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14 ημερών,
για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία

με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

μεταξύ καταναλωτών & επιχειρήσεων online και offline.


Βάσει αυτής οι έμποροι ή προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους

ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται:Για την Ελλάδα οι φορείς είναι:

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/ & για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Ποιους αφορά: όλους τους πωλητές προϊόντων & όλους τους παρόχους υπηρεσιών