Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεση σας στη χρήση των cookies.

Όροι-Προϋποθέσεις
Το koukourakisms.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων & υπηρεσιών, 
μέσω του Διαδικτύου,που δημιούργησε η Ατομική Εταιρεία-Φυσικό Κατάστημα
με την Επωνυμία “ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”, 
έδρα:Κάρυστος Ευβοίας, Διεύθυνση:Κριεζώτου & Δυτική Περιμετρική, Τ.Κ:34001, 
με ΑΦΜ:045779555,ΔΟΥ:Κύμης,
& Α.Μ.Γ.Γ.Κ(αριθμός μητρώου γενικής γραμματείας καταναλωτή):45612122000

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koukourakisms.gr


Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος,

θεωρείται ότι συναινεί & αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται,χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους,
τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος & από κάθε συναλλαγή με αυτό.Όροι χρήσηςΤο κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους, 
& τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα,οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο,
αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή,
μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


Το κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια,την αλήθεια & την πληρότητα των πληροφοριών,
που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας,
όσο & των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών.


Το κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης,δεν ευθύνεται & δεν δεσμεύεται για λάθη ,
που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.


Περιορισμός ευθύνης


Το κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση

ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης,για οποιαδήποτε αιτία.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores 
ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων,
αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες,ονόματα,φωτογραφίες, απεικονίσεις),τα προϊόντα
& τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.


Σε καμία περίπτωση,δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία(θετική,ειδική ή αποθετική,
η οποία ενδεικτικά & όχι περιοριστικά,διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων,διαφυγόντα κέρδη,
χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος
ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου 
ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών
που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα
ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος,συμπεριλαμβανομένων & των διακριτικών τίτλων, σημάτων,εικόνων,γραφικών,φωτογραφιών,σχεδίων,κειμένων κ.λ.π.
αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος

& προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,του ευρωπαϊκού δικαίου &  των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή,μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας
με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η αναπαραγωγή,επανέκδοση,φόρτωση,ανακοίνωση,διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου
με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης
με το κατάστημα Koukourakis Megastores ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores

ή τρίτα μέρη & τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του καταστήματος

ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας & η αγορά προϊόντων από ανηλίκους.

Η εταιρεία μας έχει δικαίωμα αλλαγής τιμών  χωρίς κάποια ειδοποίηση.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση

ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ευθύνη Χρήστη


Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα

με το εμπορικό σήμα Koukourakis Megastores για: 


1.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο κατάστημα
ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.


2.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 


3.αποστολή,δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις
(όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες
που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).


4.αποστολή,δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,εμπορικό μυστικό,πνευματικά δικαιώματα
ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.


5.αποστολή,δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού
ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες,αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή,
την πρόκληση βλάβης,την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.


6.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.


7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.


8.συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα του καταστήματος. 

Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες(εξωτερικά links) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του eshop.

αφορούν τα websites των επίσημων Κατασκευαστών, βίντεo youtube ,εθνικής τράπεζας.

Το κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας 

ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών

ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες,δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου

ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. 

Το κατάστημα σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση

& η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση μας.
Εφαρμοστέο Δίκαιο


Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς & η χρήση αυτού του Διαδικτυακού Site

θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 Το koukourakisms.gr και  ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο χρήση των υπηρεσιών του  koukourakisms.gr πλαίσιο διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ευρωπαϊκής ή εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που είτε σας ταυτοποιεί προσωπικά είτε μπορεί να οδηγήσει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε on-line-επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά σας.

Δεν θα συλλέξουμε ή επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.    


2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι  ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ Κ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ, 2114102968, info@koukourakisms.gr). O τελευταίος φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε κατά την χρήση του των υπηρεσιών μας . Ο/Η ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει απευθείας από εσάς. Προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται κατωτέρω, είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης, με επιλογή των κατάλληλων πεδίων στην αρχική οθόνη πρόσβασής σας στην Υπηρεσία, κατά την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών  και κατόπιν της παρούσας ενημέρωσης. Η δοθείσα  συγκατάθεση σας περιλαμβάνει τα όσα εκτίθενται στο παρόν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@koukourakisms.gr, για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ην επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς , σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας και ιδίως κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που ο νόμος σας παρέχει.


3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ  koukourakisms.gr

To koukourakisms.gr και  ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και εκτελούντες την επεξεργασία, ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της υπάλληλοι της, συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, την παρούσα Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, και με την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς στo koukourakisms.gr κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα  χωρίς να κάνετε εγγραφή ή παραγγελία: 

Ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που τρέχει η συσκευή ή άλλα αναγνωριστικά συσκευής, Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης, ιστορικό επίσκεψης και αναζήτησης προϊόντων.  

Β) Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς στην koukourakisms.gr αποκλειστικά για την λήψη διαφημιστικών  προσφορών και ενημερώσεων από εμάς . Αυτά είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).  Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας η οποία και αποτελεί και παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους σας στην επεξεργασία τους από εμάς.

γ) Προσωπικά δεδομένα που  μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την χρήση της  και προς και εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών της που παρέχονται , μόνο   κατόπιν προηγούμενης  έγγραφης σας είναι:

1)  το ονοματεπώνυμό σας, την τυχόν επωνυμία της εταιρείας που τυχόν εκπροσωπείτε,    η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, και ο αριθμός σταθερού και  κινητού τηλεφώνου σας, την ταχυδρομική σας Διεύθυνση που περιλαμβάνει Χώρα, Πολη, Οδό, αριθμό οδού, ταχυδρομικό Κώδικα,   ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που τρέχει η συσκευή ή άλλα αναγνωριστικά συσκευής χρήση γλώσσας, πληροφορίες σύνδεσης, ιστορικό περιήγησης στο koukourakisms.gr Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.. 

2) το όνομα χρήστη (username), αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που εσείς ορίζετε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία του koukourakisms.gr ή και κατά την εκτέλεση κάθε παραγγελιάς καθώς και τον χρόνο έγγραφης σας και παραγγελιάς του προϊόντος-ων.     

3) Σε περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση φορολογικού παραστατικού στην μορφή τιμολόγιου επιπλέον  τον Αριθμό Φορολογικού Σας Μητρώου (ΑΦΜ) την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) που υπάγεστε την επωνυμία της ατομική επιχείρησης σας ή και της εταιρείας που εκπροσωπείτε.

4) Την ονομασία, το  είδος των προϊόντων/ υπηρεσιών που παραγγέλλετε  από  εμάς  την ποσότητα και το τίμημα αυτών  τον χρόνο υποβολή της παραγγελιάς, τον χρόνο εκτέλεση της παραγγελίας τον χρόνο έκδοση του απαιτούμενου φορολογικού στοιχείου, τον τρόπο πληρωμής του αντίτιμου, τυχόν διαφορετική διεύθυνση Αποστολής. Η παροχή των προσωπικών σας αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία και αποτελεί και παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας στην επεξεργασία τους από εμάς . Επίσης τα απαιτούμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία απόδειξη/τιμολόγιο  αγοράς προϊόντων υπηρεσιών,  το ιστορικό αγορών και αναζητήσεων σας στο koukourakisms.gr, το ιστορικό και πορεία της παραγγελιάς, τις τυχόν παρατηρήσεις σας και ειδικές πληροφορίες  και απαιτήσεις.  Σχόλια, αξιολογήσεις και παρατηρήσεις  που παρέχετε σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελιάς είτε άσχετα με αυτή   διαμέσου του διαδικτύου κατά τη χρήσης της ιστοσελίδα  είτε με άλλο τρόπο επικοινωνίας (e mail, τηλέφωνο, ταχυδρομείο, προσωπική επαφή). 

γ) Προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας που μας  παρέχετε εσείς στα πλαίσια της οποίας άλλης επικοινωνίας σας με εμάς όπως email και ταχυδρομικές επιστολές ή αλλά έντυπα, αλλά και με υποβολή  κριτικής και σχολίων στην ιστοσελίδα μας όπου επιτρέπεται για το προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία.  Σε αυτά περιλαμβάνονται και  τα προσωπικά δεδομένα κατά την καταβολή του τιμήματος των υπηρεσιών διαμέσου του τραπεζικού συστήματος (αριθμός πιστωτικής κάρτας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού χρόνος και τόπος συναλλαγής  διεύθυνση χρέωσης) .     

δ) Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

ε) Δεδομένα που παρέχετε με την βούλησή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ή άλλες σχετικές δραστηριότητες, ή δεδομένα από πηγές, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (social media ή δημόσια ή μη προσβάσιμες βάσεις δεδομένων (π.χ. ταυτότητα του χρήστη σε αυτή ή σε άλλες πλατφόρμες)


Cookies

Πληροφορίες για τα cookies

Ορισμός cookies και λίστα με όσα εμείς χρησιμοποιούμε

Με σκοπό να καταστήσουμε ελκυστική την επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή την χρήση εφαρμογής και για να μπορέσουμε να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, χρησιμοποιούμε τα γνωστά ως cookies σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή . Μερικά από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή , τα λεγόμενα session cookies ή cookies συνεδρίας.

Άλλα cookies παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν σε εμάς ή σε συνδεμένα με εμάς μέρη να αναγνωρίσουν τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψή (persistent cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα ιστοσελίδας ή εφαρμογής.


Ποιες κατηγορίες cookies υπάρχουν;

Απολύτως απαραίτητα cookies:

Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου), ακόμη στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στην γενική ιστοσελίδα.

Cookies λειτουργικότητας:

Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα / εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί ( το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης) και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες.

Cookies απόδοσης:

Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

Cookies για σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing):

Χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης σχετική με τον χρήστη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται ακόμη για να περιορίσουν την συχνότητα μιας διαφήμισης και για την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Καταγράφουν εάν επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μοιραστούν με τρίτους (πχ. Διαφημιστές). Για την βελτίωση στοχευμένης διαφήμισης τα cookies συχνά συνδέονται με υπηρεσίες τρίτων μερών.

Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. 

Cookies Τρίτων που χρησιμοποιούμε:

Οι υπηρεσίες Cookies που χρησιμοποιούμε αφορούν την χρήση ιστοσελίδας και οι διαφημίσεις αφορούν διαφημίσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία που παρέχουμε.

Google AdWords

Είμαστε πελάτες υπηρεσίας διαφημίσεων AdWords Google και χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «conversion tracking». Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., εδρεύουσα ΗΠΑ (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Χάριν συντομίας «Google»). Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μέσω μιας διαφήμισης Google, η υπηρεσία θα τοποθετήσει ένα cookie στην συσκευή (ονομάζεται «conversion cookie – performance cookie»). Αυτό το cookie θα λήξει σε 30 ημέρες και δεν αφορά την προσωπική αναγνώριση. Εάν το cookie δεν έχει λήξει όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένες σελίδες, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε εάν κάποιος έχει επιλέξει την ιστοσελίδα και έχει μεταφερθεί στην ιστοσελίδα . Κάθε διαφημιστής λαμβάνει διαφορετικό cookie. Για τον λόγο αυτό τα cookies δεν μπορούν να καταγράψουν ιστοσελίδες των διαφημιστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα conversion cookie χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για του πελάτες υπηρεσίας AdWords που έχουν ενεργά επιλέξει να συμμετέχουν στην υπηρεσία «conversion tracking». Οι διαφημιστές έχουν πρόσβαση στον συνολικό αριθμό των χρηστών που επέλεξαν την συγκεκριμένη διαφήμιση και μεταφέρθηκαν σε σελίδα με «conversion tracking tag». Παρόλα ταύτα, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αρνηθείτε την συγκατάθεσή για την χρήση cookies – για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις του περιηγητή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα αυτόματα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies για την υπηρεσία «conversion tracking» ρυθμίζοντας τον περιηγητή να αρνείται την λήψη block cookies από το όνομα χώρου (domain name) «googleadservices.com».

Google Analytics

Είμαστε πελάτες υπηρεσίας διαφημίσεων Google Analytics Google και χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «conversion tracking». Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., εδρεύουσα ΗΠΑ (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Χάριν συντομίας «Google»). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με την χρήση υπηρεσίας διαφημίσεων Google Analytics μέσω cookies που αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας συνήθως μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστή που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία ανωνυμοποίησης έχει ενεργοποιηθεί στις ιστοσελίδες μας , έτσι ώστε η διεύθυνση των χρηστών της εταιρείας Google στα Κράτη Μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που έχουν συμβληθεί στην Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να συντμηθεί πριν μεταφερθεί. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση αποστέλλεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντέμνεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες για λογαριασμό μας για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας και την δημιουργία αναφορών για την χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διατίθεται από την υπηρεσία Google Analytics στα πλαίσια της γενικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας, δεν θα συγχωνευτεί με υπόλοιπα δεδομένα που επεξεργάζεται η Google. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή ,ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies, στην περίπτωση αυτή οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι είναι πιθανόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας στο μέγιστο βαθμό.

Μπορείτε να αποτρέψετε την Google από την συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας τον πρόσθετο περιηγητή που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Η υπηρεσία επαναστοχοποίησης του Facebook

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο επαναστοχοποίησης προτιμήσεων κοινού ιστοσελίδας της εταιρείας Facebook Inc., εδρεύουσα στις ΗΠΑ (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, στο εξής χάριν συντομίας «Facebook»). Σε περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη Facebook και είναι δυνατόν να αναγνωριστεί μέσω cookies του Facebook, αυτό το εργαλείο θα δημιουργήσει ένα μη προσωπικό αρχείο ελέγχου σφαλμάτων (checksum), το οποίο θα μεταδοθεί στο Facebook με σκοπό την ανάλυση και την προώθηση προϊόντων (analysis and marketing purposes). Από τη άλλη πλευρά, κρυπτογραφούμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την αποστέλλουμε κρυπτογραφημένη στο Facebook. Μέσω της αναγνώρισης που προσφέρουν τα cookies και της μετάδοσης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, η Facebook έχει την δυνατότητα να παρέχει στοχευμένες προτάσεις προϊόντων και προσωποποιημένες διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook.

Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση υπηρεσίας, εάν επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.


4. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Δεν προβλέπεται διαβίβαση αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Ενιαίου Οικονομικού  Χώρου (ΕΟΧ) . 

Το koukourakisms.gr δια του υπεύθυνου επεξεργασίας και των υπαλλήλων του  θα επεξεργαστεί τα παραπάνω  προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για την εγγραφή σας στην υπηρεσία ενημερώσεων και στην υπηρεσία   παραγγελιών του koukourakisms.gr και για την παροχή τους προς εσάς. 

β) Για την εκτέλεση από εμάς ή και τρίτους για λογαριασμό μας  των παραγγελιών των προϊόντων και  υπηρεσιών που παρέχει το koukourakisms.gr σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους παροχής τους . 

γ)Για την ενημέρωση σας δια ηλεκτρονικού ή και φυσικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου για διαφημιστικές προσφορές και ανακοινώσεις του koukourakisms.gr

 δ)Για την συμμόρφωση μας με φορολογικές υποχρεώσεις όπως έκδοση τιμολογίων και υποβολή καταστάσεων πωλήσεων στις φορολογικές αρχές   και  για την συμμόρφωση μας με κανονιστικές και νομικές διατάξεις εξαιτίας της εκτέλεσης των παραγγελιών των προϊόντων και  υπηρεσιών που σας παρέχουμε. 

ε)Για την επισκευή συντήρηση και  βελτίωση των αλγορίθμων και πρακτικών  λειτουργίας του koukourakisms.gr από το προσληφθέντα από εμάς μηχανικό.  

στ) για στατιστική πωλήσεων ή του ενδιαφέροντος για το προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει koukourakisms.gr και διαφημιστική προώθηση σε εσάς χωρίς να δημιουργείται προσωποποιημένο προφίλ σας.

ζ) για την οποία επικοινωνία με εσάς ή και τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς  και την δικαστική ή εξωδικαστική χρήση αυτών συμπεριλαμβανόμενων διοικητικών αρχών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης.   

η) Επίσης οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές τους με εμάς .

θ)  Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, ανάλυσης και διασφάλισης της ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης έναντι απάτης. Εκτός από τη χρήση πληροφοριών που μας παρέχετε για να επεξεργαστούμε, να επιβεβαιώσουμε και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με παραγγελία σας ή με άλλες υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για διοικητικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης δεδομένων μέσα από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.  Επίσης για να προσφέρουμε πάντοτε καλύτερες υπηρεσίες, προσπαθούμε συνεχώς να αξιολογούμε τις επιτυχίες μας ή τις πιθανές αιτίες αποτυχημένων τεχνικών προώθησης πωλήσεων (marketing). 

Εντελώς  ενδεικτικά παρέχουμε παραδείγματα περιπτώσεων επεξεργασίας δεδομένων σας  στα πλαίσια της υπηρεσίας ενημέρωσης:

α) για προσφορές και ανακοινώσεις του koukourakisms.gr η παρεχομένη από εσάς  ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση σας (email) αλλά και ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή σε εσάς διαφημιστικών μηνυμάτων και προσφορών. Στα πλαίσια εκτέλεσης της  παραγγελίας τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση της από εμάς, για την επικοινωνία μας  με εσάς στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας για οποίο τυχόν ζήτημα ανακύψει προ κατά ή μετά την εκτέλεση της παραγγελιάς συμπεριλαμβανομένης και ερευνάς αγοράς ή και ικανοποίησης σας από τις υπηρεσίες μας. Τα δε προσωπικά δεδομένα σας που αφορούν το ονοματεπώνυμό σας, την τυχόν επωνυμία της εταιρείας που τυχόν εκπροσωπείτε,    η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, και ο αριθμός σταθερού και  κινητού τηλεφώνου σας, την ταχυδρομική σας Διεύθυνση που περιλαμβάνει Χώρα, Πολη, Οδό, αριθμό οδού, ταχυδρομικό Κώδικα, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), χρήση γλώσσας, πληροφορίες σύνδεσης, ιστορικό περιήγησης στο koukourakisms.gr τον Αριθμό Φορολογικού Σας Μητρώου (ΑΦΜ) την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) που υπάγεστε την επωνυμία της ατομική επιχείρησης σας ή και της εταιρείας που εκπροσωπείτε την ονομασία, το  είδος των προϊόντων/ υπηρεσιών που παραγγέλλεται από εμάς την ποσότητα και το τίμημα αυτών  τον χρόνο υποβολής της παραγγελιάς, θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παραγγελίας που περιλαμβάνει την αποστολή των  προϊόντων σε εσάς, και την έκδοση των απαιτούμενων κατά τον νόμο φορολογικών στοιχείων αλλά και παροχή πληροφοριών σε εσάς κατά την επικοινωνία σας με εμάς αλλά και σε τρίτους που θα εκτελέσουν την παραγγελία όπως πχ υπάλληλοι ταχυδρομικών μεταφορών.

To koukourakisms.gr και ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.  Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των σκοπών επεξεργασίας και των συλλεγόμενων προσωπικών  δεδομένων  θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση σας.    

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από εμάς διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Χρησιμοποιούμε όλα  τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε server. Είναι, παρ’ όλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα σας , που διατηρούμε  καθώς και ο κωδικος πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στο , να διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.


6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είμαστε μόνο εμείς και το προσωπικό μας που διαχειρίζεται τις παραγγελιές σας, και  την διαφημιστική ενημέρωση σας. Εμείς και το προσωπικό μας  έχει πλήρη αλλά ασφαλή πρόσβαση σε αυτά όπως και έχει ευκαιριακή πρόσβαση σε αυτά για λόγους συντήρησης επισκευής και βελτίωσης  των αλγορίθμων του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, τρίτοι προγραμματιστές.  Επίσης αποδεκτές των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων δύναται να είναι τρίτοι ασκούντες καθήκοντα λογιστών. Δεν διανέμουμε σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το εμάς  τα προσωπικά δεδομένα  που αφορούν τους χρήστες και πελάτες μας, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.  Οι άμεσοι συνεργάτες και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό μας  έχει δεσμευτεί με συμβάσεις εχεμύθειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Επίσης αποδεκτές δε των ταχυδρομικών διευθύνσεων, των στοιχείων ταυτότητας σας και των ονομάτων σας και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας  αριθμών τηλεφώνων δύναται να είναι τρίτοι υπάλληλοι εταιρειών ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των παραγγελιών σας.

Επίσης σε αυτά δύνανται να έχουν και προμηθευτές μας στα πλαίσια εκτελσδη της παραγγελιάς ή και υπηρεσίας από αυτούς 

Επίσης πρόσβαση θα έχουν επιχειρηματικοί συνεργάτες με τους οποίους μπορεί να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε συνεργασία. Θα γνωρίζετε πότε εμπλέκεται τρίτος σε προϊόν ή υπηρεσία που ζητήσατε, γιατί το όνομά του θα εμφανίζεται είτε μαζί με το δικό μας ή ξεχωριστά. 

Επίσης πρόσβαση σε αυτά θα έχουν και τρίτοι  πάροχοι  υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ανάλυσης επιχειρήσεων, επεξεργασίας πληρωμών, εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διανομής δημοσκοπήσεων ή προγραμμάτων κληρώσεων καθώς και υπηρεσιών πρόληψης απάτης. Ενδέχεται επίσης να εξουσιοδοτούμε τρίτους πάροχους υπηρεσιών να συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, όσων είναι αναγκαίες για τη λειτουργία δυνατοτήτων του Ιστότοπού μας ή εξυπηρετούν την παράδοση online διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας. 

Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών προμηθευτές και συνεργάτες  έχουν πρόσβαση και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες μόνο στον βαθμό που χρειάζεται για να εκτελούν τις υπηρεσίες τους και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Οι τρίτοι έχουν δεσμευτεί με συμβάσεις εχεμύθειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλει να προστατεύσουμε έννομα συμφέροντα μας την ως ακολούθως:

Να τα διαβιβάσουμε προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε υποχρεωτική νομική δικαστική ή εξωδικαστική   ή διοικητική διαδικασία. Στην τελευταία περίπτωση καθίστανται αποδεκτές των προσωπικών δεδομένων το νομικό προσωπικό μας (δικηγόρος, βοηθοί αυτού, και όσοι εμπλέκονται στην νομική διαδικασία όπως δικαστικοί λειτουργοί) 

Να τα χρησιμοποιήσουμε  για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης μας αλλά και των πελατών μας όσο των χρηστών μας , ή για να αποτρέψουμε την απώλεια ζωής  περιουσίας ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.

Να τα χρησιμοποιήσουμε για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων μας , συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας .

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους όπως επίσημους φορείς και εξειδικευμένους συμβούλους μας, αν κρίνουμε πως είναι απαραίτητο για (i) τη συμμόρφωση με σχετικούς νόμους, διαταγές και νομοθεσίες (ii) να θέσουμε σε ισχύ τους όρους χρήσης που έχουμε για τους πελάτες μας ή άλλες συμβατικές συμφωνίες (iii) να προστατέψουμε την περιουσία και τα δικαιώματα μας. 

Το  koukourakisms.gr δεν πωλεί, δεν διαβιβάζει, δεν δημοσιοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από όσους ανωτέρω ρητά αναφέρονται ως αποδέκτες των δεδομένων σας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας και χωρίς να  εκτελείται μεταξύ μας συμβατική υποχρέωση .

Ειδικά όμως σε περίπτωση μεταβίβασης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και συγχώνευσης του με έτερο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης ή συγχώνευσης της εταιρείας η οποία τυχόν το έχει στην ιδιοκτησία της)  θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου. 


7.ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός και για χρονικό διάστημα είκοσι ετών από τότε που έπαψε να είναι ενεργός.

 Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για οποιοδήποτε λόγο, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τρεις μήνες από τον χρόνο ενημέρωσης σας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περί της οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.     


8.ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. 

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων: 

Ο Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:  Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. 

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο koukourakisms.gr 

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν 

- Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, - Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, - Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή - Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας. 

 Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε. 

Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας. 

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου - τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας - έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό - η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία - τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη - για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς - ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος - για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς. 

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής. 

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ορισθέντα παραπάνω υπεύθυνο επεξεργασία.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε  και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail contact@dpa.gr.


9.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί). Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. 

Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.


Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97,

αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους,

την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών & την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.


Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. 


Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση & επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

από το koukourakisms.gr

για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών

& την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων . 


Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει 

& να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
Επιστροφές Προϊόντων

Αν αγοράσατε προϊόν ή υπηρεσία στο διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος
(τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία,ή από πωλητή κατ΄οίκον),
έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας
εντός 14 ημερών,
για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία,
ενώ τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν αποσυσκευαστεί, η εξέτασή γίνεται στο φυσικό κατάστημα για τη διαπίστωση ότι δεν φέρουν κάποια φθορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή είναι η ύπαρξη της συσκευασίας.
Η εταιρεία μας επιστρέφει το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο,χρησιμοποιώντας για την επιστροφή αντίστοιχο μέσο με αυτό που επέλεξε ο πελάτης αρχικά για τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τον νόμο, εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης "για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής". Ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελούν τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, π.χ.ξυριστική μηχανή, αποτριχωτική μηχανή, επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα, μαγειρικά σκεύη κ.α.


Αλλαγή ελλατωματικών προϊόντων: γίνεται μετά από επιβεβαίωση και έγκριση
από το εξουσιοδοτημένο service της αντίστοιχης επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας.
Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία

με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

μεταξύ καταναλωτών & επιχειρήσεων online και offline.


Βάσει αυτής οι έμποροι ή προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους

ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται:Για την Ελλάδα οι φορείς είναι:

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/ & για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Ποιους αφορά: όλους τους πωλητές προϊόντων & όλους τους παρόχους υπηρεσιών